sauna, viina, terva

Ellei sauna, viina ja terva auta..